Ārzemnieku veselības apdrošināšana

Apdrošināšanas piedāvā ārzemnieku veselības apdrošināšanas polises personām ar termiņuzturēšanās atļauju vai ar ieceļošanas vīzu.

Zales

Cik maksā ārzemnieku veselības apdrošināšanas polise?

Apdrošināšanas prēmijas tiek noteiktas atkarībā no apdrošināšanas perioda un apdrošinātās personas vecuma.

Apdrošināšanas periods

Apdrošināšanas periods var būt:

sākot no 14 dienām līdz 1 gadam, saskaņā ar ieceļošanas vīzas derīguma termiņu.

Kas ir apdrošināšanas gadījums?

■ pēkšņa slimība vai nelaimes gadījums, kura rezultātā apdrošinātajam rodas nepieciešamība saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, par kuriem apdrošinātajam ir jāmaksā pašam, ja starpvalstu līgumos nav noteikts citādi

■ smaga slimība, kuras dēļ ir nepieciešama apdrošinātā nogādāšana atpakaļ uz mītnes zemi

■ apdrošinātā nāve, ko izraisījusi smaga slimība vai nelaimes gadījums, un ir nepieciešama apdrošinātā nogādāšana atpakaļ uz mītnes zemi

apmaksātie pakalpojumi

■ neatliekama medicīniska palīdzība

■ akūtu slimību ārstēšana

■ hronisku slimību saasinājumu ārstēšana

■ transportēšanas izdevumi uz tuvāko ārstniecības iestādi, kurā var saņemt nepieciešamo ārstēšanu iepriekš minētajos gadījumos

neapmaksātie pakalpojumi

■ plānveida ārstēšana, kā arī operācijas

■ kosmētiskā ārstēšana

■ seksuāli transmisīvo slimību ārstēšana, alkoholisma, narkomānijas un toksikomānijas, alkohola, narkotisko un toksisko vielu lietošanas dēļ radušos veselības traucējumu diagnostika un ārstēšana

■ psihisko slimību ārstēšana, psihoterapeitiska ārstēšana

■ onkoloģiska, hemotoloģiska un endokrinoloģiska ārstēšana

■ medicīniskie pakalpojumi sakarā ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu, dzemdībām vai grūtniecības pārtraukšanu

■ sirds operācijas, visa veida transplantācija un protezēšana

■ zobārstnieciskā palīdzība

■ ārstēšanās izdevumi, kas nav saistīti ar pamatdiagnozi

■ papildu servisa pakalpojumi

■ vakcinācija

■ medikamentu un medicīnisko preču iegāde

■ slimību un nelaimes gadījumu dēļ radušos veselības traucējumu ārstēšana, kurus izraisījusi tīša vai pretlikumīga apdrošinātā darbība, pašnāvības mēģinājums

■ ārstēšana, kuru apdrošinātais saskaņā ar ārstējošā ārsta slēdzienu var turpināt pastāvīgajā dzīvesvietā

neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja

■ ārstēšanās ir bijusi apdrošinātā brauciena mērķis

■ apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās brīdī apdrošināšanas gadījums jau ir iestājies

■ apdrošinātais apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī ir rīcībnespējīgs, kā arī tam invaliditātes vai slimības dēļ nepieciešama pastāvīga kopšana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *